Villa Flaming, Sopot
Tło bannera

Rodo

Data
przyjazdu
Data
wyjazdu

Rodo w Villi Flaming

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanym dalej: RODO, informuję Panią/Pana, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

NAMIB Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie ul. E. Plater 12

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu:

Cele przetwarzania 
Dane osobowe
Podstawy prawne przetwarzania Okres przechowywania danych
Zawarcie umowy i wykonanie jej, imię, nazwisko, firma, nr PESEL, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON), adres, adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, adres siedziby Art. 6(1)(b) RODO, tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
do dnia upływu terminu przedawnienia
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikające z przepisów podatkowych i rachunkowych
 
imię, nazwisko, firma, nr PESEL, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON), adres, adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, adres siedziby
Art. 6(1)(c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikające z przepisów podatkowych i rachunkowych do dnia upływu terminu przedawnienia
ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń oraz obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi
 
imię, nazwisko, firma, nr PESEL, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON), adres, adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, adres siedziby
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi do dnia upływu terminu przedawnienia
analiza sprzedaży i statystyka  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na analizie sprzedaży i statystyce do dnia, w którym upływa 5 lat od dnia wykonania umowy
Wysyłka treści marketingowych art. 6 ust. 1 lit. a) RODO osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych
celów;
Do czasu wycofania zgody

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  • dostawcy systemów informatycznych,
  • dostawcy usług IT,
  • podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne,
  • operatorzy pocztowi i kurierzy,
  • operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
  • organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych takich jak:

  •  imię, nazwisko, firma, nr PESEL, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON), adres, adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, adres siedziby jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

 Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO),

Komfortowe pokoje Wygodnie i przytulnie

Namib Sp. z o. o.
ul. E.Plater 12

81-777 Sopot, Polska

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z naszymi promocjami i ofertami specjalnymi.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij