Villa Flaming, Sopot
Tło bannera

Regulamin

Data
przyjazdu
Data
wyjazdu

Regulamin Villi Flaming

REGULAMIN

 1. Pokój wynajmowany jest na doby. 
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 dnia następnego. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.  Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.  Villa Flaming uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. 
 3. Rozliczenie całkowitych kosztów pobytu następuje w dniu rozpoczęcia pobytu, podczas zameldowania. Podany w rezerwacji termin pobytu jest wiążący dla Gościa i Villi Flaming, która nie zwraca wpłaconych środków w przypadku skrócenia pobytu przez Gościa. 
 4. W przypadku niewykorzystania pobytu lub opóźnienia przyjazdu, Villa Flaming nie zwraca równowartości za utracone świadczenia. 
 5. Villa Flaming ma obowiązek zapewnić: 
  • warunki do wypoczynku Gościa z zachowaniem ogólnie przyjętych norm obyczajowych i społecznych
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu 
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę 
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie 
  • w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte. 
 6. Na życzenie Gościa Villa Flaming świadczy nieodpłatnie następujące usługi:  
  • przechowywania pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Villi 
  • przechowywania bagażu gości w dniu zameldowania i/lub wymeldowania 
 7. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16.11.2011 r. -na życzenie Gościa Villa Flaming oferuje wymianę ręczników częściej niż raz na 3 dni i wymianę pościeli częściej niż raz na 7 dni – za dodatkową opłatą, zgodnie z cennikiem usług dodatkowych.
 8. Odpowiedzialność Villi z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Villi podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Villa Flaming ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu obiektu albo zajmują zbyt dużo miejsca. 
 9. Villa Flaming nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa. 
 10. Gość Villi Flaming ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. 
 11. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji. 
 12. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. 
 13. Osoby niezameldowane w Villi Flaming mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej z cennika dostępnego w recepcji obiektu. 
 14. W Villi Flaming obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 7.00. 
 15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. 
 16. Na terenie Villi Flaming, w tym w pokojach i na balkonach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) -obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych a także e-papierosów.  Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1.500 złotych a także kosztów interwencji straży pożarnej w przypadku uruchomienia DSO w wysokości 5000 zł. 
 17. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Villa Flaming przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego. 
 18. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Villa Flaming może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Villi Flaming, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.
 19. Villa Flaming świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 20. Pobyt zwierząt w Villi Flaming obejmuje tylko pobyt z psem, zwierzęta innych gatunków nie są przyjmowane. Pobyt Gości z psem jest możliwy tylko za zgodą obiektu i wyłącznie w wybranych pokojach za dodatkową opłatą
  (60zł/doba, liczone za pierwsze 3 doby pobytu, przy dłuższych pobytach obowiazują jednorazowa opłata w wysokości 180zł).Villa Flaming zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia psa bez podania przyczyny. Właściciel psa bierze pełną odpowiedzialność za swojego psa podczas pobytu  mając szczególnie na uwadze uniknięcie zniszczeń, zabrudzeń oraz zachowanie ciszy. Dodatkowo oświadcza pisemnie przy zameldowaniu, że pies jest zdrowy oraz ma pełen komplet obowiązkowych szczepień, a w przypadku zakłócenia spokoju innych Gości, ciszy nocnej, spowodowaniu zniszczeń lub zabrudzeń w pokoju lub na terenie obiektu zostanie obciążony kwotą będącą ekwiwalentem kosztu pokrycia szkód oraz nastąpi zaprzestanie świadczenia usługi przez obiekt Villa Flaming. 

Dyrekcja Villi Flaming bardzo dziękuje Państwu za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 

Komfortowe pokoje Wygodnie i przytulnie

Namib Sp. z o. o.
ul. E.Plater 12

81-777 Sopot, Polska

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z naszymi promocjami i ofertami specjalnymi.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij